Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi), nosaka Gatavo Dabā(turpmāk pārdevējs) ar Reģ.nr. 40203299777, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Stīpnieki, “Ostinieks 2”, LV-2127 interneta veikala https://gatavodaba.lv, lietošanas kārtību, kā arī nosaka interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības. Pirms sākt lietot interneta veikalu https://gatavodaba.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta veikala lietošanas noteikumus.

Pēc šiem Noteikumiem pircējs ir fiziskā persona vai juridiska persona, kas veic preču iegādi izmantojot https://gatavodaba.lv, interneta veikalu.

Ja Pircējs veic pasūtījumu vai pirkumu https://gatavodaba.lv, interneta veikalā, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk Līgums). Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu https://gatavodaba.lv, interneta veikalā un ir saņēmis no Pārdevēja elektroniskā pasta apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, t.i. kad apstiprinājumam var piekļūt persona, kurai tas ir adresēts. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtītās preces pilnīgai apmaksai un preces nodošanai pircējam.

Preces un preču cenas.

Preču cenas https://gatavodaba.lv, interneta veikalā norādītas EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

Pircējam ir tiesības izvēlēties preces apmaksas un piegādes veidu. Atkarībā no preces piegādes veida, tiek noteiktas preces piegādes izmaksas. Pārdevējam ir tiesības https://gatavodaba.lv, interneta veikalā jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un cenas. Uz Preci attiecas tā cena, kas ir norādīta pie preces un pakalpojuma pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces cena, kas norādīta https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā var atšķirties no preces cenas, kas ir pie preces Pārdevēja tirdzniecības vietās.

Pasūtījumu veikšana un apmaksa.

Lai iegādātos preces https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā, jāveic šādi soļi:

  • jāizvēlas prece, spiežot uz „Ielikt grozā”;
  • pēc visu izvēlēto preču ievietošanas grozā, iet uz “grozs” pārbaudīt vai visas nepieciešamās preces ir ievietojušās un to daudzumi ir pareizi un pēc tam nospiest „Turpināt noformēt pirkumu”;
  • Jāizvēlas pasūtīšanas veids:
  • Spiest uz pasūtījumu. Pēc tam aizpildīt ar sarkano zvaigznīti obligātos laukus. Izvēlēties piegādes veidu un apmaksas veidu. Pēc tam “Veikt pasūtījumu”

Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:

  • prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejamā daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
  • preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;
  • Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem.

Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: renarsp@gmail.com

Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt vai izdrukāt.

Preces piegāde.

https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā Pircēja pasūtīto preci Pircējs var saņemt ja Pircējs ir norādījis pasūtījumā preces saņemšanas adresi, tā tiek par atsevišķu samaksu piegādāta Pircējam uz tās tuvāko DPD vai Omniva pakomātu.

Preces piegādes izmaksas uz adresi tiek noteiktas pēc Pārdevēja piesaistītā preces pārvadātāja tarifiem. Pasūtot preci, Pircējam ir tiesības iepazīties ar šiem tarifiem.

Divu (2) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis apmaksu par pasūtīto preci, Pārdevējs sagatavo preci nodošanu Pircējam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs to nosūta izmantojot DPD vai Omniva pakomātu. Pircējam atnāk apstiprinājums par preces nosūtīšanu no Pārdevēja.

Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota Pircējam un Pircējs to ir veiksmīgi saņēmis no DPD vai Omniva pakomātiem, tādejādi apstiprinot preces saņemšanu.

Ja Pircējs vēlas atceltu pasūtījumu vai vēlas veikt tajā izmaiņas, to var veikt līdz pasūtījuma sagatavošanai nodošanai Pircējam un šādā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: renarsp@gmail.com, norādot konkrētu pasūtījuma datumu un numuru, kā arī norādot konkrētās izmaiņas vai nepieciešamību atcelt pasūtījumu.

Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu datu uzrādīšanu. Ja būs nepieciešama atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi, par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildus maksa.

 

Atteikuma tiesības.

Pircējs, kas ir patērētājs pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās definīcijas, var izmantot atteikuma tiesības un četrpadsmit (14) dienu laikā atteikties no https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir ieguvis preci valdījumā.

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu. Pircējs elektroniski aizpildīto atteikuma veidlapu par atteikumu var nosūtīt uz e-pastu: renarsp@gmail.com.

Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma un pēc tam, kad ir saņēmis atpakaļ preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu pa preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes izdevumus.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu, nelietotām. Ja prece nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

Pircējs atgriež preci Pārdevējam tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām un tādām personām, kas nav patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Atbildība.

Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā piedāvātā prece, tīmekļa vietne vai https://gatavodaba.lv,  interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai https://gatavodaba.lv,  interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Pārdevējs nav atbildīgs par https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet ne aprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

Citi noteikumi.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši tie Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma Pircējam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Noteikumus Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

Pircējs nav tiesīgs izmantot https://gatavodaba.lv,  interneta veikala pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi https://gatavodaba.lv,  interneta veikalam.

Pārdevējam ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi https://gatavodaba.lv,  interneta veikalam vai pavisam pārtraukt https://gatavodaba.lv,  interneta veikala darbību.

Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus.

https://gatavodaba.lv,  interneta veikals ir Pārdevēja īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

https://gatavodaba.lv,  interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utml.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

https://gatavodaba.lv,  interneta veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt https://gatavodaba.lv,  interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

https://gatavodaba.lv,  interneta veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

Jautājumu, ierosinājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa telefonu: +371 12345678

Izmantojot e-pastu: renarsp@gmail.com

Close Menu
×

Cart